Wij zitten vol, maar …

Alle tien koopwoningen waaruit het complex De Lindehoeve bestaat, hebben momenteel een eigenaar. Maar daar kan verandering in komen, door verhuizing of om andere reden. Dan zal de vrijkomende woning te koop worden gezet.
Door het betrekkelijk kleine aantal woningen waar het hier om gaat, is niet te zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Het kan nog wel jaren duren.
Geen woning van De Lindehoeve is gelijk aan een ander. Zij variëren in omvang van 77 m² tot 160 m².

Wij houden een belangstellendenlijst bij van gegadigden voor een woning op ons complex. Ieder die serieus geïnteresseerd is om bij ons te komen wonen op De Lindehoeve kan zich daarvoor aanmelden.

Wanneer een woning vrijkomt, zullen de personen op de belangstellendenlijst hiervan als eersten op de hoogte worden gesteld. Zij kunnen dan nagaan of zij nog steeds belangstelling hebben. Punt van overweging zal zijn of de betreffende woning aansluit bij hun woonwensen. En ook of het naar verwachting lukt om overeenstemming te bereiken over de koopprijs.

Is dit allemaal het geval dan speelt nog de vraag of het gaat klikken met de bestaande bewoners. Dat is van wederzijds belang. Om die ‘klik’ te verkennen is voorzien in een kennismakingsgesprek van de serieuze gegadigden met een delegatie van de bewoners. Voorafgaand aan dat gesprek zal aan de potentiële kopers worden gevraagd een motivatieformulier in te vullen.
Met het oog op een evenwichtige leeftijdsopbouw van de bewoners is er voorkeur voor kandidaten die niet ouder zijn dan zestig jaar.

De delegatie van de bewoners zal de verkoper van de woning informeren over zijn bevindingen. Die kan daar dan rekening mee houden bij de uiteindelijke keuze van wie het huis mag kopen.