De Lindehoeve is een complex van tien woningen dat wordt gerealiseerd op het terrein van een oude stadsboerderij. Zeven woningen zijn levensloopbestendig. De basisgedachte achter het project is het creëren van een veilige en zorgzame woonomgeving voor de bewoners waarbij goed nabuurschap voorop staat.

  • Oude stadsboerderij